BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Zelfstandig? Zorg voor waarborg beroepsaansprakelijkheid

Ondernemen, dat brengt risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. Het zal u maar overkomen dat u bij de uitoefening van uw beroep schade toebrengt aan een klant, leverancier of derde. Ondanks alle goede bedoelingen en voorzorgsmaatregelen. Voor die schade kan u aansprakelijk worden gesteld.

  • Altijd goed verzekerd

Staat de schade los van uw beroepsactiviteit, dan spreekt u uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan. De waarborg beroepsaansprakelijkheid gaat een stapje verder: met uitzondering van opzettelijke daden, verzekert deze contractuele en beroepsfouten. Schade dus die door de uitoefening van het beroep is ontstaan. Ook de financiële gevolgen van zware fouten of herhaaldelijke lichte fouten zijn in de dekking opgenomen.

  • Zelfstandig – goed beschermd

Wist u dat u als zelfstandig of loontrekkend zorgverlener maar liefst 20 jaar verantwoordelijk blijft voor elke gestelde handeling? Vergissingen, vergeten werkzaamheden, nalatigheid of onjuist advies kunnen dan ook grote en langdurige gevolgen hebben. De polis beroepsaansprakelijkheid is er in de eerste plaats om beoefenaars van vrije beroepen zoals (para-)medici, architecten, notarissen, informatici, freelancers, verzekeringsmakelaars, boekhouders en consultants te beschermen.

  • Een mooie extra

Opdrachtgevers vragen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als extra zekerheid bij ingeschakelde zelfstandigen. In sommige gevallen is de polis zelfs verplicht. Twijfels? We geven u graag advies!

Wees op alles voorbereid: vraag naar een polis beroepsaansprakelijkheid. Wij helpen u met plezier verder.

  • Zelfstandig en een schadegeval? De waarborg beroepsaansprakelijkheid verzekert contractuele en beroepsfouten.Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Of bel met een van onze adviseurs: 015/43 12 89.